dr inż. Filip Janowiec

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu [L-5]Strona Osobista

Publikacje autora (22)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID

Publikacje autora: 22


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/