prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

Były pracownik PK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]Publikacje autora (127)

Publikacje współtworzone (10)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Promowane prace doktorskie pracowników PK: 7


Bonenberg, Jacek
Zastosowanie kryteriów użytkowania gruntów w zlewni rzecznej w planowaniu gospodarowania wodami : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Lewicki, Leszek
Modelowanie zbiornikowej retencji powodziowej w warunkach dorzecza górnej Wisły : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Siuta, Tomasz
Metodyka prognozy przepływów w czasie rzeczywistym w systemie rzecznym z niekontrolowanym dopływem bocznym na przykładzie dorzecza Raby : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Szczepanek, Robert
Czasoprzestrzenna struktura opadu atmosferycznego w zlewni górskiej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2003
Jarząbek, Adam
Ocena przydatności małych zbiorników wodnych w ochronie wód powierzchniowych przed nadmiernym spływem obszarowym fosforanów : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1997
Heinrich, Krzysztof
Hydraulika przelewu wieżowego sprzężonego ze spustem dennym : dysertacja doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1995
Szlapa, Monika
Warunki tworzenia i zmian morfo-dynamiki cofkowej strefy zbiornika wodnego, na przykładzie zbiornika Dobczyce na rzece Rabie : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/