Katarzyna Agnieszka Tomżyńska

Doktorant PK

Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków [A-1]
Szkoła Doktorska [SD PK]

Dyscyplina: architektura i urbanistyka


Publikacje autora: 0


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/