Jan Grzegorz Pochopień

Doktorant PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów [L-8]Publikacje autora (3)


Publikacje autora: 3


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/