mgr Katarzyna Dudek

Pracownik BPK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Biblioteka [B]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (6)

Doktoraty promowane na PK

Profil w bazie ORCID

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/