dr Agnieszka Pieczonka

Pracownik PK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości [CJ]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (7)
Publikacje autora: 7


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/