dr hab. inż. Krzysztof Ryszard Zima, prof. PK

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Zarządzania w Budownictwie [L-7]

Dyscyplina: inżynieria lądowa i transportPublikacje autora (101)

Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 101


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/