dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK

Pracownik PK

Wydział Mechaniczny [M]
Katedra Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki [M-1]

Dyscyplina: inżynieria mechanicznaProfil w CRIS PK


Publikacje autora (54)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Pomocniczo promowane prace doktorskie pracowników PK: 2


Miodowska, Justyna
Symulacja procesu zrostu kości żuchwy z zastosowaniem nowego modelu przebudowy tkanki kostnej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Chwalik-Pilszyk, Gabriela
Modelowanie dyskretne w analizie drgań przenoszonych na osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/