Agata Zachariasz

Pracownik PK

Wydział Architektury [A]
Katedra Architektury Krajobrazu [A-8]

Dyscyplina: architektura i urbanistykaProfil w CRIS PK


Publikacje autora (194)

Publikacje współtworzone (14)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Promowane prace doktorskie pracowników PK: 2


Gancarz-Żebracka, Jadwiga
Ewolucja układu siedziby szlacheckiej w Kurozwękach jako przykład rozwoju ośrodków rezydencjonalnych Małopolski północnej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
Porada, Karolina
Sztuka kształtowania krajobrazu po sztuce ziemi : awangarda architektury krajobrazu a przemiany w projektowaniu przestrzeni publicznych od lat 80-tych XX wieku do 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem Nature-based Solutions : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/