Marek Marian Kowicki

Były pracownik PK

Wydział Architektury [A]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (44)Promowane prace doktorskie pracowników PK: 3


Tarajko, Justyna
Kolor w wiejskich zespołach architektoniczno-krajobrazowych ze szczególnym uwzględnieniem wsi Polski Południowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Zastawnik, Andrzej
Kształtowanie przestrzeni z udziałem społeczności lokalnych w procesie planowania przestrzennego na wybranych przykładach z gmin małopolskich : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Cygankiewicz, Ingeborga
Wieś w krajobrazie parkowym : warunki i możliwości zastosowania tej idei na przykładzie gminy Ogrodzieniec : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/