dr hab. inż. prof. PK Agnieszka Leśniak

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Zarządzania w Budownictwie [L-7]

Dyscyplina: inżynieria lądowa i transport



Publikacje autora (97)

Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Profil w PBN

Publikacje autora: 97






© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/