dr inż. Grzegorz Rafał Mirek

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu [L-5]Publikacje autora (12)

Profil w bazie Scopus


Publikacje autora: 12


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/