dr Barbara Teresa Zin

Pracownik PK

Wydział Architektury [A]
Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków [A-1]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (29)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 29


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/