dr inż. Patrycja Agata Karcińska

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Zarządzania w Budownictwie [L-7]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (14)

Publikacje autora: 14


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/