dr inż. Michał Juszczyk

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Zarządzania w Budownictwie [L-7]

Dyscyplina: inżynieria lądowa i transportPublikacje autora (71)

Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 71


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/