Agnieszka Lechowska

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa [Ś-6]

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetykaPublikacje autora (44)

Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 44


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/