dr inż. Stanisław Kańka

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych [L-12]



Profil w CRIS PK


Publikacje autora (60)



Profil w bazie Scopus


Publikacje autora: 60






© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/