Krzysztof Stypuła

Były pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów [L-8]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (212)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Promowane prace doktorskie pracowników PK: 3


Stecz, Piotr
Wpływ działania na budynki długotrwałych obciążeń dynamicznych generowanych przejazdami pociągów metra : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Kozioł, Krzysztof
Prętowe konstrukcje z odciągami : analiza odpowiedzi dynamicznej na obciążenia wyjątkowe : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Nering, Krzysztof
Analiza wpływu drgań i hałasu na mieszkańców w budynkach : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/