prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Zarządzania w Budownictwie [L-7]

Dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transportStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (130)

Publikacje współtworzone (2)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Promowane prace doktorskie pracowników PK: 3


Śladowski, Grzegorz
Wielokryterialny model decyzyjny wyboru funkcji użytkowej w adaptacji budynków zabytkowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Szewczyk, Bartłomiej
System sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Sroka, Bartłomiej
Metoda priorytetowego harmonogramowania wieloobiektowych przedsięwzięć budowlanych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/