dr hab. prof PK Wojciech Balcerzak

Emerytowany pracownik PK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]



Profil w CRIS PK


Publikacje autora (126)

Publikacje współtworzone (1)







Promowane prace doktorskie pracowników PK: 1


Kwaśny, Justyna
Zastosowanie wybranych modyfikowanych adsorbentów mineralnych do usuwania siarkowodoru z fazy gazowej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019




© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/