dr hab. inż. Henryk Sanecki

Emerytowany pracownik PK

Wydział Mechaniczny [M]



Profil w CRIS PK


Publikacje autora (41)



Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 41






© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/