Bożena Tucznio

Pracownik PK

Wydział Mechaniczny [M]
Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych [M-11]


Publikacje autora: 0


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/