Ryszard Moszumański

Emerytowany pracownik PK

Wydział Mechaniczny [M]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (46)

Doktoraty promowane na PK

Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/