dr inż. Robert Marian Kupiec

Pracownik PK

Wydział Mechaniczny [M]
Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej [M-10]Publikacje autora (22)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID

Publikacje autora: 22


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/