Jacek Andrzej Jaśtal

Pracownik PK

Jednostki pozawydziałowe [-]

Dyscyplina: filozofia, nauki socjologiczneProfil w CRIS PK


Publikacje autora (22)

Publikacje współtworzone (1)

Przekłady (1)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 22


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/