Teresa Woźniakiewicz

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska [Z]



Publikacje autora (10)

Profil w bazie Scopus


Publikacje autora: 10






© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/