Aleksander Böhm

Emerytowany pracownik PK

Wydział Architektury [A]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (155)

Publikacje współtworzone (2)Profil w bazie ORCIDPromowane prace doktorskie pracowników PK: 5


Furtak, Marcin
Genius loci architektury Centralnego Okręgu Przemysłowego (na przykładzie rejonu "A") : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Sykta, Izabela
Znaczenie wyróżniających się, kontrowersyjnych obiektów architektury współczesnej dla kształtowania i percepcji krajobrazu miejskiego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Rygiel, Paweł
Współczynnik wrażliwości wizualnej krajobrazu (visual sensitivity) i możliwości jego zastosowania w pracach planistycznych w mieście : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Ozimek, Paweł
Zastosowanie algorytmów światła lokalnego w wyznaczaniu wykresów widoczności : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2002
Szwed, Joanna
Oświetlenie i iluminacja krajobrazu miejskiego jako przedmiot działań artystycznych w kontekście uwarunkowań planistycznych : na przykładzie wybranych miast na początku XXI wieku : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/