dr hab. inż. arch. Magdalena Teresa Kozień-Woźniak, prof. PK

Pracownik PK

Wydział Architektury [A]
Katedra Projektowania Architektonicznego [A-6]

Dyscyplina: architektura i urbanistykaStrona Osobista

Publikacje autora (48)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Promowane prace doktorskie pracowników PK: 1


Gierbienis, Marcin
Wpływ zmian technologicznych i kulturowych na funkcjonowanie bibliotek publicznych w XXI wieku : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/