Instytut Projektowania Urbanistycznego [A-3]

bibliografia publikacji
pracownicy jednostki

Pracownicy jednostki: 41


Krzysztof Bojanowski
Piotr Artur Broniewicz
Piotr Celewicz
Ingeborga Cygankiewicz
Karolina Dudzic-Gyurkovich
Anna Danuta Franta
Julian Franta
Jacek Gyurkovich
Mateusz Gyurkovich
Bartłomiej Homiński
Jarosław Andrzej Huebner
Anna Kantarek
Zbigniew Kęsek
Justyna Kobylarczyk
Wojciech Jan Korbel
Miłosz Kowalski
Michał Krupa
Elżbieta Kusińska
Krzysztof Kwiatkowski
Andrzej Lorek
Maria Lubelska
Beata Malinowska-Petelenz
Agnieszka Matusik
Małgorzata Mizia
Michał Jacek Palej
Małgorzata Petelenz
Damian Krzysztof Poklewski-Koziełł
Kinga Racoń-Leja
Grażyna Schneider-Skalska
Wacław Seruga
Małgorzata Solska
Ewa Stachura
Monika Strzelecka-Seredyńska
Wojciech Marek Sumlet
Eliza Magdalena Szczerek
Wojciech Paweł Świątek
Paweł Tor
Mariusz Twardowski
Wojciech Wicher
Ewelina Woźniak-Szpakiewicz
Dawid Zając


Byli pracownicy jednostki: 24


Krzysztof Władysław Bieda
Krzysztof Bieda
Witold Cęckiewicz
Stanisław Deńko
Aleksander Franta
Marian Gabryś
Hanna Grabowska-Pałecka
Grażyna Hanuszek-Partyła
Adam Kozłowski
Danuta Kupiec-Hyła
Piotr Lewicki
Wojciech Lubicz-Lisowski
Zygmunt Novak
Anita Orchowska
Anna Palej
Wanda Pencakowska
Agnieszka Pęckowska
Barbara Rzegocińska-Tyżuk
Barbara Setkowicz
Magdalena Swaryczewska
Janusz Trojanowski
Stanisława Wehle-Strzelecka
Andrzej Wyżykowski
Zbigniew Wzorek© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/