Dr hab. inż. Anna Wassilkowska

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska [Ś-3]Strona Osobista

Publikacje autora (37)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


 

Kontakt: bud. Houston, pok. 5; tel. (12) 628 2597; (12) 628 2870, e-mail: awassilkowska@pk.edu.pl 


Link do Pracowni Mikroskopowej: www.s2b.transfer.edu.pl/node/164

 

Link do bazy publikacji ResercherID 

http://www.researcherid.com/rid/E-1083-2011


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/