Dr hab. inż. Anna Wassilkowska

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska [Ś-3]Strona Osobista

Publikacje autora (37)

Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 37


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/