mgr inż. Marzena Marcinek

Pracownik BPK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Biblioteka [B]

Dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediachStrona Osobista

Publikacje autora (98)

Przekłady (21)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Publons

Kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Zespołu ds. Bibliografii Publikacji Pracowników PK

 

Profil autora w ResearchGate
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/