mgr inż. Marzena Marcinek

Pracownik BPK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Biblioteka [B]

Dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediachStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (96)

Przekłady (23)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Publons

nauczyciel akademicki, kierownik Oddziału Informacji Naukowej BPK w latach 1996 - luty 2023 i Zespołu ds. Bibliografii Publikacji Pracowników PK (do lutego 2023), certyfikowany trener nauki

 
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/