mgr inż. Marzena Marcinek

Pracownik BPK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Biblioteka [B]

Dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediachStrona Osobista

Publikacje autora (96)

Przekłady (23)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Publons

Publikacje autora: 96


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/