Acta of Bioengineering and Biomechanics


Wydawca Wroclaw University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Biomedical Engineering, Mechatronics and Theory of Mechanisms
ISSN 1509-409X
e-ISSN 2450-6303
Uwagi Instytucje sprawcze:
Wrocław University of Technology,
Polish Society of Biomechanics,
Applied Mechanics Committee of Polish Academy of Sciences,
Rehabilitation Committee of Polish Academy of Sciences
Skrót Acta Bioeng. Biomech.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
DOI 10.5277/abb
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 1304 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biophysics
1502 Chemical Engineering: Bioengineering
2204 Engineering: Biomedical Engineering
2502 Materials Science: Biomaterials
Polecane strony internetowe strona wydawcy  
strona czasopisma w bazie Scopus  


Publikacje w tym tytule: 38
12
następne

Zając, Z.; Liber-Kneć, A.; Łagan, S.
Comparison of the surface and mechanical properties of low viscosity acrylic bone cements
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2023
Ważydrąg, I.; Łagan, S.
The development process of the tissue’s direct piezoelectric effect measurement device
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2023
Chwalik-Pilszyk, Gabriela; Dziechciowski, Zygmunt; Kromka-Szydek, Magdalena; Kozień, Marek S.
Experimental study of the influence of using polyurethane cushion to reduce vibration received by a wheelchair user
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2023
ISSN: 2450-6303
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1
Ciszkiewicz, Adam; Lorkowski, Jacek; Milewski, Grzegorz
Differential evolution and cost-maps for needle path planning in Baker’s cyst aspiration
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2022
ISSN: 2450-6303
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1
Milewski, Grzegorz; Rumian, Stanisław; Kopacz, Michał; Ciszkiewicz, Adam
Selected aspects of the application of the hybrid circulatory system in the analysis of heart insufficiency
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2022
ISSN: 2450-6303
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1
Łagan, Sylwia D.; Liber-Kneć, Aneta
Stress relaxation of porcine tendon under simulated biological environment: experiment and modeling
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-6303
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1.238
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Strzała, Marek; Stanula, Arkadiusz; Krężałek, Piotr; Sadowski, Wojciech; Wilk, Robert; Pałka, Tomasz; Sokołowski, Kamil; Radecki-Pawlik, Artur
Body composition and specific and general strength indices as predictors of 100-m front crawl performance
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2020
ISSN: 1509-409X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1.073
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kromka-Szydek, Magdalena; Dziechciowski, Zygmunt; Tyrpin, Paulina
Preliminary assessment of vibration impacts generated by the public transport systems on pregnant women based on subjective reactions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2018
ISSN: 1509-409X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 1.112
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Łagan, Sylwia; Liber-Kneć, Aneta
Experimental testing and constitutive modeling of the mechanical properties of the swine skin tissue
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2017
ISSN: 1509-409X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.964
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ciszkiewicz, Adam; Knapczyk, Józef
Load analysis of a patellofemoral joint by a quadriceps muscle
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2016
ISSN: 1509-409X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.914
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ciszkiewicz, Adam; Milewski, Grzegorz
A novel kinematic model for a functional spinal unit and a lumbar spine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2016
ISSN: 1509-409X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.914
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sokołowski, Jerzy; Szynkowska, Małgorzata Iwona; Kleczewska, Joanna; Kowalski, Zygmunt; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Pawlaczyk, Aleksandra; Sokołowski, Krzysztof; Łukomska-Szymańska, Monika
Evaluation of resin composites modified with nanogold and nanosilver
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2014
ISSN: 1509-409X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.894
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jędrusik-Pawłowska, Magdalena; Kromka-Szydek, Magdalena; Katra, Magdalena; Niedzielska, Iwona
Mandibular reconstruction : biomechanical strength analysis (FEM) based on a retrospective clinical analysis of selected patients
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2013
ISSN: 1509-409X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.979
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Janicki, Tomasz; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Skomro, Piotr; Wzorek, Zbigniew
Surface of root cementum following air-polishing with bioactive hydroxyapatite (Ca and P mapping). A pilot study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2012
ISSN: 1509-409X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.333
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kromka-Szydek, Magdalena; Jędrusik-Pawłowska, Magdalena; Milewski, Grzegorz; Lekston, Zdzisław; Cieślik, Tadeusz; Drugacz, Jan
Numerical analysis of displacements of mandible bone parts using various elements for fixation of subcondylar fractures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2010
ISSN: 1509-409X
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczak, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt; Wzorek, Zbigniew
Preparation of hydroxyapatite from animal bones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2009
ISSN: 2450-6303
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kulig, Marek
Telemetric and Holter measurement systems aiding lengthening of limbs with the use of external stabilizers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2005
ISSN: 1509-409X
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Milewski, Grzegorz
Numerical and experimental analysis of effort of human tooth hard tissues in terms of proper occlusal loadings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2005
ISSN: 1509-409X
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kromka, M.; Milewski, G.; Cieślik, T.; Zappa, J.
Analiza numeryczna MES osteosyntezy minipłytkowej złamań żuchwy przeprowadzona na podstawie materiału klinicznego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Kulig, M.
Nastawy i sterowanie stabilizatorem Ilizarowa w aspekcie jego poprawnej pracy w warunkach klinicznych – uwagi i zalecenia
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/