Acta of Bioengineering and Biomechanics


Wydawca Wroclaw University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Biomedical Engineering, Mechatronics and Theory of Mechanisms
ISSN 1509-409X
e-ISSN 2450-6303
Uwagi Instytucje sprawcze:
Wrocław University of Technology,
Polish Society of Biomechanics,
Applied Mechanics Committee of Polish Academy of Sciences,
Rehabilitation Committee of Polish Academy of Sciences
Skrót Acta Bioeng. Biomech.
Impact Factor dla czasopisma 0.333 (od 2012)
0.979 (od 2013)
0.894 (od 2014)
0.767 (od 2015)
0.914 (od 2016)
0.964 (od 2017)
1.112 (od 2018)
0.968 (od 2019)
1.073 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
100 (od 2019)
DOI 10.5277/abb
Klasyfikacja ASJC 1304 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biophysics
1502 Chemical Engineering: Bioengineering
2204 Engineering: Biomedical Engineering
2502 Materials Science: Biomaterials
Polecane strony internetowe strona wydawcy  
strona czasopisma w bazie Scopus  


Publikacje w tym tytule: 32
12
następne

Łagan, Sylwia D.; Liber-Kneć, Aneta
Stress relaxation of porcine tendon under simulated biological environment: experiment and modeling
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-6303
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 1.073
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Strzała, Marek; Stanula, Arkadiusz; Krężałek, Piotr; Sadowski, Wojciech; Wilk, Robert; Pałka, Tomasz; Sokołowski, Kamil; Radecki-Pawlik, Artur
Body composition and specific and general strength indices as predictors of 100-m front crawl performance
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2020
ISSN: 1509-409X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 1.073
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kromka-Szydek, Magdalena; Dziechciowski, Zygmunt; Tyrpin, Paulina
Preliminary assessment of vibration impacts generated by the public transport systems on pregnant women based on subjective reactions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2018
ISSN: 1509-409X
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 1.112
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Łagan, Sylwia; Liber-Kneć, Aneta
Experimental testing and constitutive modeling of the mechanical properties of the swine skin tissue
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2017
ISSN: 1509-409X
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.964
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ciszkiewicz, Adam; Knapczyk, Józef
Load analysis of a patellofemoral joint by a quadriceps muscle
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2016
ISSN: 1509-409X
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.914
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ciszkiewicz, Adam; Milewski, Grzegorz
A novel kinematic model for a functional spinal unit and a lumbar spine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2016
ISSN: 1509-409X
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.914
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sokołowski, Jerzy; Szynkowska, Małgorzata Iwona; Kleczewska, Joanna; Kowalski, Zygmunt; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Pawlaczyk, Aleksandra; Sokołowski, Krzysztof; Łukomska-Szymańska, Monika
Evaluation of resin composites modified with nanogold and nanosilver
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2014
ISSN: 1509-409X
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.894
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jędrusik-Pawłowska, Magdalena; Kromka-Szydek, Magdalena; Katra, Magdalena; Niedzielska, Iwona
Mandibular reconstruction : biomechanical strength analysis (FEM) based on a retrospective clinical analysis of selected patients
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2013
ISSN: 1509-409X
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.979
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Janicki, Tomasz; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Skomro, Piotr; Wzorek, Zbigniew
Surface of root cementum following air-polishing with bioactive hydroxyapatite (Ca and P mapping). A pilot study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2012
ISSN: 1509-409X
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.333
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kromka-Szydek, M.; Jędrusik-Pawłowska, M.; Milewski, G.
Numerical analysis of displacements of mandible bone parts using various elements for fixation of subcondylar fractures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2010
Kulig, Marek
Telemetric and Holter measurement systems aiding lengthening of limbs with the use of external stabilizers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2005
Milewski, Grzegorz
Numerical and experimental analysis of effort of human tooth hard tissues in terms of proper occlusal loadings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2005
M. Kromka; G. Milewski; T. Cieślik; J. Zappa
Analiza numeryczna MES osteosyntezy minipłytkowej złamań żuchwy przeprowadzona na podstawie materiału klinicznego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2004
Kulig, M.
Nastawy i sterowanie stabilizatorem Ilizarowa w aspekcie jego poprawnej pracy w warunkach klinicznych - uwagi i zalecenia
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2004
Krzesiński, Grzegorz; Kulig, Marek
Analiza wybranych aspektów działania stabilizatora Ilizarowa za pomocą modeli metody elementów skończonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2003
Kromka, Magdalena; Milewski, Grzegorz
Numeryczna i doświadczalna analiza wytrzymałościowa przypadku osteosyntezy minipłytkowej obustronnego złamania żuchwy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2003
Michał Kopacz; Stanisław Rumian; Mieczysław Pasowicz; Stanisław Mazurkiewicz
Biomechaniczne wspomaganie krążenia: dynamiczna kardiomioplastyka jako alterntywa dla transplantacji serca
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2001
Marek Kulig; Stanisław Mazurkiewicz; Barbara Jasiewicz; Wojciech Kącki
Kliniczne zastosowanie telemetrycznego systemu pomiarowego do monitorowania i kontroli procesu wydłużania kończyn metodą Ilizarowa
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2001
Jasiewicz, Barbara; Kącki, Wojciech; Kulig, Marek
Próba analizy porównawczej przebiegu odkształceń w aparacie Ilizarowa, mierzonych bezprzewodowymi systemami pomiarowymi podczas leczenia z jego klinicznymi wskaźnikami diagnozy
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2001
Kromka, Magdalena; Mazur, Sylwia; Milewski, Grzegorz
Numeryczna analiza wytrzymałościowa zespolenia minipłytkowego złamania trzonu żuchwy
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2001

12
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/