Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji : APID


Wydawca Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (CIINTE)
ISSN 0002-3787
Skrót Aktual. Probl. Inf. Dok.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 3

Nahotko, Marek
Jeszcze o integracji [bibliotek i ośrodków inte. Polem.]
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji : APID
Data wydania: 1984
Czerni, Józef
Wypowiedzi czytelników : z okazji 20-lecia APID`u
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji : APID
Data wydania: 1975
Czerni, Józef
XIV Krajowa Narada Przestawicieli Placówek Informacyjnych, Warszawa, kwiecień 1974
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji : APID
Data wydania: 1974
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/