Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1, Commentationes Mathematicae


Wariant tytułu Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 1, Prace Matematyczne
Wydawca Polish Mathematical Society
ISSN 0373-8299
Skrót Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 1, Pr. Mat.
Ann. Soc. Math. Pol. Ser. 1
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 14

Herzog, Monika
Approximation of functions of two variables by modified Szasz-Mirakyan operators
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1, Commentationes Mathematicae
Data wydania: 2012
ISSN: 0373-8299
Skóra, Lidia
Impulsive functional-differential equations of first order
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1, Commentationes Mathematicae
Data wydania: 2007
ISSN: 0373-8299
Koroński, Jan
Parabolic problem in the space R∞
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1, Commentationes Mathematicae
Data wydania: 2004
ISSN: 0373-8299
Herzog, Monika
Approximation of functions from exponential weight spaces by operators of Szasz-Mirakyan type
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1, Commentationes Mathematicae
Data wydania: 2003
ISSN: 0373-8299
Byszewski, Ludwik
Existence and uniqueness of classical solutions to semilinear Darboux problems together with nonstandard conditions with integrals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1, Commentationes Mathematicae
Data wydania: 2003
ISSN: 0373-8299
Brandys, Jolanta; Byszewski, Ludwik
Uniqueness of solutions to inverse parabolic problems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1, Commentationes Mathematicae
Data wydania: 2002
ISSN: 0373-8299
Skóra, Lidia
Monotone iterative method for differential systems with impulses and anti-periodic boundary condition
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1, Commentationes Mathematicae
Data wydania: 2002
ISSN: 0373-8299
Skrzyński, Marcin
On GL[N](F)-invariant algebraic cones with extreme values of relative condimension
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1, Commentationes Mathematicae
Data wydania: 2001
ISSN: 0373-8299
Barański, Feliks; Byszewski, Ludwik
On the Fourier first semilinear iterated problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1, Commentationes Mathematicae
Data wydania: 2000
Herzog, Monika
Some properties of solutions of a singular equation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1, Commentationes Mathematicae
Data wydania: 1998
Skóra, Lidia
Esitmates of absolute values of solutions of impulsive nonlinear parabolic problems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1, Commentationes Mathematicae
Data wydania: 1998
Majcher, G.; Styrylska, T.
On a multistage optimization problem II
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1, Commentationes Mathematicae
Data wydania: 1983
ISSN: 0373-8299
Majcher, G.; Styrylska, T.
On a multistage optimization problem (I)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1, Commentationes Mathematicae
Data wydania: 1980
ISSN: 0373-8299
Karafiat, Andrzej
On the continuity of a mapping inverse to a vector measure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1, Commentationes Mathematicae
Data wydania: 1974
ISSN: 0373-8299
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/