Archivum Combustionis


Wariant tytułu Archivum Combustionis : the journal of the Thermodynamics and Combustion Committee of the Polish Academy of Sciences
Wydawca Wydawnictwo Naukowe PWN
ISSN 0208-4198
Uwagi Instytucja sprawcza:
Polish Academy of Sciences. Committee of Thermodynamics and Combustion. Polish Section of The Combustion Institute
Skrót Arch. Combus.
Lista MNiSW B (od 2012)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2012)
7 (od 2013)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 7

Grądziel, Sławomir
Heat load determination of boiler furnace chamber
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archivum Combustionis
Data wydania: 2015
ISSN: 0208-4198
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Gaska, K.; Generowicz, A.
Modeling of fuels formation processes using Common Component Architecture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archivum Combustionis
Data wydania: 2015
ISSN: 0208-4198
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Zima, W.; Ojczyk, G.
Analysis of combustion of wood pellets as a substitute fuel in a low-power boiler
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archivum Combustionis
Data wydania: 2015
ISSN: 0208-4198
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Połomska, J.; Żukowski, W.; Zabagło, J.
Combustion of polymers in a fluidised bed reactor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archivum Combustionis
Data wydania: 2010
ISSN: 0208-4198
Mitianiec, W.; Rodak, Ł.; Forma, M.
Gasoline mixture combustion in direct fuel injection SI two-stroke engine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archivum Combustionis
Data wydania: 2010
ISSN: 0208-4198
Pilawska, M.; Lu, J.; Yue, G.; Kandefer, S.
FBC technology in waste combustion - focus on emission
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archivum Combustionis
Data wydania: 2006
Bulewicz, E. M.; Baron, J.; Żukowski, W.; Kandefer, S.; Pilawska, M.
Combustion of Gases and Vapours in Bubbling Fluidized Beds.
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archivum Combustionis
Data wydania: 2002
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/