Archiv für Elektrotechnik


Wydawca Springer
ISSN 0003-9039
Skrót Arch. Elektrotech.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering


Publikacje w tym tytule: 1

Sobczyk, T. J.; Drozdowski, P.
Inductances of electrical machine winding with a nonuniform air-gap
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiv für Elektrotechnik
Data wydania: 1993
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/