Archives of Energetics = Archiwum Energetyki


Wariant tytułu Archiwum Energetyki
Wydawca Polish Academy of Sciences. Institute of Fluid-Flow Machinery
ISSN 0066-684X
Skrót Arch. Energ.
Lista MNiSW B (od 2012)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2012)
3 (od 2013)
0 (od 2015)
3 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 19

Madejski, Paweł; Taler, Dawid; Korzeń, Anna
Modelling of platen superheaters in a circulating fluidized bed boiler at different loads
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 2012
ISSN: 0066-684X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Duda, Piotr; Zima, Wiesław; Węglowski, Bohdan
Kontrola wytrzymałościowych warunków pracy wybranych ciśnieniowych elementów kotła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 2011
ISSN: 0066-684X
Duda, Piotr; Mazurkiewicz, Grzegorz
Optymalizacja procesu nagrzewania grubościennego rurociągu parowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 2011
ISSN: 0066-684X
Zima, Wiesław; Dziewa, Piotr
Numeryczne modelowanie dynamiki płaskich cieczowych kolektorów słonecznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 2011
ISSN: 0066-684X
Duda, Piotr; Rząsa, Dariusz
Optimization of thick-walled element heating operation based on total stresses using Levenberg-Marquardt method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 2010
ISSN: 0066-684X
Jaremkiewicz, Magdalena; Sobota, Tomasz
Velocity dependent time constants for thermocouples of various diameters for measuring unsteady fluid temperature
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 2010
ISSN: 0066-684X
Duda, Piotr
Numeryczna metoda wyznaczania rozkładu temperatur i naprężeń w grubościennych rurociągach parowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 2010
Grądziel, Sławomir
Obliczanie komory paleniskowej kotła parowego metodą strefową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 2008
ISSN: 0066-684X
Taler, Jan; Grądziel, Sławomir; Sobota, Tomasz; Taler, Dawid
Kontrola cieplno-przepływowych warunków pracy kotła w trybie on-line
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 2008
ISSN: 0066-684X
Kwintowski, Kamil; Łopata, Stanisław; Augustyniak, Marek
Wpływ nieregularności przekroju poprzecznego rurociągów parowych na ich pełzanie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 2007
ISSN: 0066-684X
Rup, Kazimierz; Malinowski, Łukasz
Pomiar strumienia objętości płynu w rurociągu z zainstalowanymi łukami kolan
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 2006
Augustyniak, Marek; Kwintowski, Kamil; Łopata, Stanisław
Modelowanie zmian odkształcenia pełzania, geometrii przekroju i naprężeń w zowalizowanych rurach pracujących w warunkach pełzania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 2005
ISSN: 0066-684X
Zima, Wiesław
Eksperymentalna weryfikacja modelu dynamiki konwekcyjnych powierzchni ogrzewalnych kotłów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 2005
Taler, Jan; Duda, Piotr
Obliczenia cieplno-wytrzymałościowe elementów ciśnieniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 2003
ISSN: 0066-684X
Gondek, Antoni; Niezgoda-Żelasko, Beata; Żelasko, Jerzy
Zmodyfikowana wersja liniowo-logarytmiczna rozkładu prędkości w przewodzie o prostokątnym przekroju przepływu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 2001
Grądziel, Sławomir
Monitorowanie nieustalonego stanu cieplnego ciśnieniowych elementów kotłów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 1999
ISSN: 0066-684X
Taler, Jan
Krocząca metoda przestrzenna identyfikacji nieustalonego stanu cieplnego elementów urządzeń energetycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 1996
Cyklis, Piotr
Możliwości poprawy efektywności produkcji energii cieplnej w kotłowniach lokalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 1995
Taler, Jan; Rydlewski, Andrzej
Kontrola nieustalonego stanu cieplnego w grubościennych elementach konstrukcyjnych urządzeń energetycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Energetics = Archiwum Energetyki
Data wydania: 1993
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/