Archiwum Ochrony Środowiska


Wariant tytułu Archiv po Ochrane Sredy
Wydawca Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ISSN 0324-8461
Uwagi Instytucja sprawcza:
Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Środowiska Regionów Przemysłowych
Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska
Skrót Arch. Environ. Prot.
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 9

Bielski, Andrzej; Gońka, Agnieszka
Wyznaczanie drogi mieszania zanieczyszczeń w ciekach wodnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Ochrony Środowiska
Data wydania: 2001
Jarosiński, Andrzej; Ostrowski, Czesław
Effect of specific surface area of anhydrite obtained from apatite phosphogypsum on its mechanical strength
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Ochrony Środowiska
Data wydania: 1995
Cyklis, Piotr; Szewczyk, Witold
Niska emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w lokalnych źródłach ciepła i możliwości jej ograniczenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Ochrony Środowiska
Data wydania: 1994
Zymon, Wiesław; Kobielski, Andrzej
Analiza procesu neutralizacji ścieków alkalicznych z wykorzystaniem gazów spalinowych w różnych układach reaktorowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Ochrony Środowiska
Data wydania: 1991
Bielski, Andrzej
Modelowanie procesów biochemicznych w technologii oczyszczania ścieków - analiza ilości mikroorganizmów w układzie reaktorowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Ochrony Środowiska
Data wydania: 1989
ISSN: 0324-8461
Anielak, Anna
Laboratoryjne oczyszczanie ścieków fosforowo-fenolowych fabryki materiałów i wyrobów ściernych "Korund" w Kole
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Ochrony Środowiska
Data wydania: 1987
ISSN: 0324-8461
Anielak, Anna
Badania laboratoryjne oczyszczania ścieków po produkcji węglika krzemu w fabryce materiałów i wyrobów ściernych "KORUND" w Kole
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Ochrony Środowiska
Data wydania: 1987
ISSN: 0324-8461
Anielak, Anna
Fizyko-chemiczne odbarwianie ściekówe przemysłu włókienniczego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Ochrony Środowiska
Data wydania: 1984
ISSN: 0324-8461
Balcerzak, Wojciech
Wyznaczanie równań kinetycznych reakcji elekrochemicznego rozkładu fenolu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Ochrony Środowiska
Data wydania: 1984
ISSN: 0324-8461




© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/