Archivum Mathematicum


Wariant tytułu Archivum Mathematicum : scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis
Wydawca Masaryk University. Faculty of Science. Department of Mathematics and Statistics
ISSN 0044-8753
e-ISSN 1212-5059
Skrót Arch. Math.
Lista MNiSW nie (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
20 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2600 Mathematics: General Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Michalec, Paweł
The canonical tensor fields of type (1,1) on (J^r(theta^2T^*))^*
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archivum Mathematicum
Data wydania: 2003
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/