Archives of Mining Sciences


Wydawca Polish Academy of Sciences. Committee of Mining

De Gruyter
ISSN 0860-7001
e-ISSN 1689-0469
Skrót Arch. Min. Sci.
Impact Factor dla czasopisma 0.319 (od 2012)
0.608 (od 2013)
0 (od 2014)
0.448 (od 2015)
0.55 (od 2016)
0.629 (od 2017)
0.589 (od 2018)
0.77 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2012)
B (od 2015)
A (od 2016)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
14 (od 2015)
20 (od 2016)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
DOI 10.2478/amsc
Klasyfikacja ASJC 1906 Earth and Planetary Sciences: Geochemistry and Petrology
1909 Earth and Planetary Sciences: Geotechnical Engineering and Engineering Geology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Truty, Andrzej; Pilecki, Zenon; Stypuła, Krzysztof; Wiśniowski, Rafał; Kozioł, Krzysztof; Stryczek, Stanisław
Assessment of ground vibrations induced by gas and oil well drilling using numerical simulations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Mining Sciences
Data wydania: 2019
ISSN: 0860-7001
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.77
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Obyrn, Kajetan d'; Hydzik-Wiśniewska, Joanna
Selected aspects of numerical modelling of the salt rock mass: The case of the "Wieliczka" Salt Mine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Mining Sciences
Data wydania: 2013
ISSN: 0860-7001
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.608
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hachaj, Jadwiga
Propagation of the displacement wave in rock mass caused by camouflet explosion
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Mining Sciences
Data wydania: 1997
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/