Archiwum Odlewnictwa


Wariant tytułu Archives of Foundry
Wydawca Polska Akademia Nauk
ISSN 1642-5308
Uwagi Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa
Skrót Arch. Odlew.
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 16

Tabor, A.; Zarębski, K.; Putyra, P.
Wpływ temperatury na właściwości mechaniczne sferoidalnego żeliwa austenitycznego o zawartości 20% niklu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Odlewnictwa
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-5308
Tabor, A.; Lewandowski, K.; Zarębski, K.; Putyra, P.
Wpływ magnezu na strukturę i właściwości wytrzymałościowe białego żeliwa ciągliwego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Odlewnictwa
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-5308
Tabor, A.; Lewandowski, K.; Zarębski, K.; Putyra, P.
Charakterystyka materiałowa produkcyjnego żeliwa sferoidalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Odlewnictwa
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-5308
Kłaput, J.; Zarębski, K.; Putyra, P.
Wybrane właściwości blachy karoseryjnej H180B
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Odlewnictwa
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-5308
Hebdowska-Krupa, M.; Mikuła, J.
Wpływ tufu wulkanicznego na odporność korozyjną stali w środowisku 5% NaCl
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Odlewnictwa
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-5308
Kuciel, S.; Mikuła, J.; Żmudka, S.
Ocena możliwości wytwarzania kompozytów na osnowie PA6 napełnianych cząstkami mineralnymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Odlewnictwa
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-5308
Okoński, S.
Wyznaczanie parametrów modeli ściśliwych materiałów plastycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Odlewnictwa
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-5308
Zarębski, K.; Okoński, S.; Putyra, P.
Wpływ odkształcenia plastycznego i obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne porowatych spieków metali
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Odlewnictwa
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-5308
Putyra, P.; Zarębski, K.; Tabor, A.
Wpływ niklu na właściwości wytrzymałościowe austenitycznego żeliwa sferoidalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Odlewnictwa
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-5308
Rączka, M.; Truś, S.
Akredytacja laboratoriów badawczych jako element strategii Politechniki Krakowskiej w zakresie podnoszenia wiarygodności badań naukowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Odlewnictwa
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-5308
Walter, J.; Skupień, K.; Putyra, P.
Grafitowe warstwy przewodzące wytwarzane techniką sitodruku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Odlewnictwa
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-5308
Wojnar, L.; Gądek, A.
Ocena powtarzalności wyników ilościowej oceny struktury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Odlewnictwa
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-5308
Boratyńska-Sala, A.
Perspektywy algorytmizacji MTZ
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Odlewnictwa
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-5308
Lisak, J.; Liber-Kneć, A.
Wpływ obciążeń zmęczeniowych na występowanie odmian polimorficznych PA6 z włóknem szklanym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Odlewnictwa
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-5308
Byszewski, L.
Strong maximum principles for implicit parabolic problems together with nonstandard inequalities with integrals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Odlewnictwa
Data wydania: 2006
Milewski, G.
Rheological model and experimental tests of NbTi composites applied for superconducting cables of magnet coils
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Odlewnictwa
Data wydania: 2006
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/