Archiwum Technologii Budowy Maszyn


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISSN 0860-6617
Uwagi Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Oddział (Poznań). Komisja Technologii Budowy Maszyn. Politechnika Poznańska. Wydawnictwo. Wydawca
Skrót Arch. Technol. Bud. Masz.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 5

Przybylski, Lucjan; Miernikiewicz, Adam
Dobór materiału na ostrze do obróbki tworzyw o właściwościach ciernych ze spoiwem węglowo-grafitowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Technologii Budowy Maszyn
Data wydania: 1992
Stachoń, Józef
Modelowanie komputerowe procesów dynamicznych w układach ruchów posuwowych obrabiarek
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Technologii Budowy Maszyn
Data wydania: 1992
Chmiel, Józef; Cyklis, Jerzy; Pierchała, Wiesław
Układ jednoczesnej symulacji i sterowania rzeczywistą częścią ESP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Technologii Budowy Maszyn
Data wydania: 1992
Wantuch, Edward
Badania energetycznego aspektu oddziaływania narzędzia podczas obróbki magnetościernej na ferromagnetyczny przedmiot obrabiany
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Technologii Budowy Maszyn
Data wydania: 1992
Duda, Jan; Samek, Andrzej
Model matematyczny projektowania struktury procesu technologicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Technologii Budowy Maszyn
Data wydania: 1992
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/