Archives of Mechanical Technology and Materials


Wariant tytułu Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji : ATMiA
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji : prace z zakresu teorii i techniki wytwarzania maszyn
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISSN 1233-9709
e-ISSN 2450-9469
Uwagi Instytucja sprawcza: Poznan University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Management
Skrót Arch. Technol. Masz.
Lista MNiSW B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
7 (od 2015)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 10

Niżankowski, Czesław; Klejdysz, Karolina
Method of monofibre reinforcement-mesh rowing selection for abrasive cutting wheels
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Mechanical Technology and Materials
Data wydania: 2012
ISSN: 1233-9709
Niżankowski, Czesław
The influence of the structure of the abrasive materials made of sintered corundum on the grindability of the grinding wheels with ceramic glass-crystalline binders
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Mechanical Technology and Materials
Data wydania: 2011
ISSN: 1233-9709
Gola, Łukasz
Wielowariantowe generowanie procesów technologicznych obróbki w systemach CAPP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Mechanical Technology and Materials
Data wydania: 2011
ISSN: 1233-9709
Gawlik, Józef; Niemczewska-Wojcik, Magdalena; Repecki, Aleksander; Piekoszewski, Witold
Examination of condition in ceramic surfaces of monocrystallic materials applied for medical purposes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Mechanical Technology and Materials
Data wydania: 2010
ISSN: 1233-9709
Miernikiewicz, Adam; Przybylski, Lucjan
Temperatura skrawania. Część 2, Temperatura wióra. Badania doświadczalne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Mechanical Technology and Materials
Data wydania: 2004
Miernikiewicz, Adam; Przybylski, Lucjan
Temperatura skrawania. Część 1, Badania teoretyczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Mechanical Technology and Materials
Data wydania: 2004
Rozenberg, Oleg Aleksandrovich; Voznyjj, Vjacheslav Viktorovich; Sochan, Sergejj Vasilevich; Gawlik, Józef; Niemczewska, Magdalena
Technologiczne aspekty wytwarzania endoprotez z materiałów ceramicznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Mechanical Technology and Materials
Data wydania: 2004
Harasymowicz, Jan
Analiza wartości wykładnika z wzoru Taylora w obróbce skrawaniem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Mechanical Technology and Materials
Data wydania: 1999
Adam Miernikiewicz
Rozwój plazmowego kanału wyładowania elektrycznego w warunkach obróbki elektroerozyjnej. Cz. 1, stan dotychczasowy
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Mechanical Technology and Materials
Data wydania: 1999
Miernikiewicz, Adam
Rozwój plazmowego kanału wyładowania elektrycznego w warunkach obróbki elektroerozyjnej. Cz. 2, podstawy fizyczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Mechanical Technology and Materials
Data wydania: 1999
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/