Atlas Budowlany


Wydawca Pro Schola
ISSN 1426-2231
Skrót Atlas Bud.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 12

Francuz, Władysława Maria
Powracające technika : sytuacja szkolnictwa budowlanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Atlas Budowlany
Data wydania: 2002
Francuz, Maria Władysława
BHP na budowie (6) : maszyny budowlane, montaż konstrukcji, roboty dekarskie, malarskie i szklarskie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Atlas Budowlany
Data wydania: 2001
Francuz, Maria Władysława
BHP na budowie (5) : instalacje elektryczne na placu budowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Atlas Budowlany
Data wydania: 2001
Francuz, Maria Władysława
BHP na budowie (1) : podstawowe zasady bezpiecznej pracy, roboty związane z fudamentowaniem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Atlas Budowlany
Data wydania: 2000
Francuz, Maria Władysława
BHP na budowie (2) : prace murarskie i rozbiórka budynków, spawanie zbrojenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Atlas Budowlany
Data wydania: 2000
Francuz, Maria Władysława
BHP na budowie (3) : transport i zagospodarowanie placu budowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Atlas Budowlany
Data wydania: 2000
Francuz, Maria Władysława
BHP na budowie (4) : prace na wysokości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Atlas Budowlany
Data wydania: 2000
Francuz, Maria Władysława
Wdrażanie nowych dokumentacji programowych w technikach budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Atlas Budowlany
Data wydania: 1998
Francuz, Maria Władysława
Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie : wskazówki metodyczne dla nauczycieli szkół budowlanych w kształceniu techników budownictwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Atlas Budowlany
Data wydania: 1998
Francuz, Maria Władysława
Kształtowanie umiejętności w zawodzie technik budownictwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Atlas Budowlany
Data wydania: 1997
Francuz, Maria Władysława
Nowe programy nauczania w zawodzie technik budownictwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Atlas Budowlany
Data wydania: 1997
Francuz, Maria Władysława
Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesie kształcenia technika budownictwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Atlas Budowlany
Data wydania: 1997
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/