Barwniki, Środki Pomocnicze


Wydawca Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników "Organika"
ISSN 0867-7824
Uwagi Instytucja sprawcza: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników "Organika"
Skrót Barw. Środ. Pomoc.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Bednarski, Stanisław
Wybrane zagadnienia procesowe i aparaturowe w zastosowaniu do odpylania, odkraplania i odemglania gazów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Barwniki, Środki Pomocnicze
Data wydania: 1992
Bednarski, Stanisław
Porównanie wyników badań uzyskanych na pilotowych i przemysłowych instalacjach odsiarczania gazów metodą mokrą magnetyczno-wibracyjną i półsuchą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Barwniki, Środki Pomocnicze
Data wydania: 1992
Bednarski, Stanisław
Absorpcja gazowych związków chemicznych z powietrza odlotowego w olejach napędowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Barwniki, Środki Pomocnicze
Data wydania: 1992
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/