Budownictwo i Gospodarka Miejska / Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa


Wydawca Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa
ISSN 0867-4485
Uwagi Instytucja sprawcza: Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa
Skrót Bud. Gosp. Miej.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 5

Fiertak, Maria; Dębska, Dominika
Remonty i naprawy uszkodzonych konstrukcji z betonu z użyciem mas sczepnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Gospodarka Miejska / Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa
Data wydania: 1995
ISSN: 0867-4485
Kisilewicz, Tomasz
Budynek doświadczalny o niskim zapotrzebowaniu na energię
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Gospodarka Miejska / Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa
Data wydania: 1995
Broniewski, Tadeusz; Fiertak, Maria
Zastosowanie impregnacji do ochrony konstrukcji betonowych przed korozją
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Gospodarka Miejska / Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa
Data wydania: 1995
Fiertak, Maria; Broniewski, Tadeusz
Metody uszczelniania strukturalnego zbiorników z betonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Gospodarka Miejska / Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa
Data wydania: 1995
Bednarski, Stanisław
Bioreaktory komorowo-szybowe w procesie oczyszczania ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Gospodarka Miejska / Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa
Data wydania: 1993
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/