Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions


Wariant tytułu Rozprawy Inżynierskie / Polska Akademia Nauk. Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych
Wydawca Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN)
ISSN 0035-9408
Skrót Engng. Trans.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 37
12
następne

Grzyb, A.; Kowalski, M. S.
Optimisation of five-link suspension mechanism of a vehicle solid tyres
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 2001
ISSN: 0035-9408
Foryś, A.; Snamina, J.
Objective functions in monocriterial and multicriteria optimizations problems against a loss dynamic stability
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 2000
ISSN: 0035-9408
Bogacz, R.; Ryczek, B.
Dry friction self-excited vibrations analysis and experiment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1997
ISSN: 0035-9408
Dindorf, R.
Modelling of the dynamics of a hydraulic positional cylinder
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1996
ISSN: 0035-9408
Egner, W.
Polynomial boundary perturbation for optimal plastic design of heads of plane tension members
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1996
ISSN: 0035-9408
Foryś, A.; Foryś, A. S.
Internal and combination resonances in a kinematically excited system of non-prismatic rods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1995
ISSN: 0035-9408
Grzyb, A.
Dynamic effects in the rail vehicle-track system for elastic-plastic foundation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1995
ISSN: 0035-9408
Białkiewicz, J.; Mika, P.
Computer analysis of damage development in rectangular planters
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1995
ISSN: 0035-9408
Szuwalski, K.
Optimal design of mises truss with respect to time to creep rupture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1994
ISSN: 0035-9408
Grzyb, A.
On dynamic properties of two models of beam on nonlinear foundation subjected to moving load
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1993
ISSN: 0035-9408
Olszowski, B.
Application of the classical Rayleigh-Ritz method in dynamics of circular arches
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1993
ISSN: 0035-9408
Bogacz, R.; Szolc, T.
Analysis of dynamic interaction between the continuous string and moving oscillator
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1993
ISSN: 0035-9408
Olszowski, B.
Universal algorithm for generation of matrices used in dynamics of circular Timoshenko segments
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1992
ISSN: 0035-9408
Foryś, A. S.
Parametric optimization of a rod subject to forced torsional vibration
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1992
ISSN: 0035-9408
Mikulski, L.
The compressive bars with bounded displacement as the task of optimal control
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1991
ISSN: 0035-9408
Chrzanowski, M.
Strain energy governed damage law for a visco-plastic material
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1991
ISSN: 0035-9408
Foryś, Andrzej
Optymalizacja parametryczna pręta przy różnych sposobach zamocowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1990
ISSN: 0035-9408
Muc, Aleksander
Stateczność podwójnie zakrzywionych powłok kompozytowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1990
ISSN: 0035-9408
Dollar, Anna; Kordas, Zdzisława
Poszukiwanie niejednorodności plastycznej materiału dla całkowicie uplastycznionych cylindrów kołowych, poddanych działaniu obciążeń złożonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1990
ISSN: 0035-9408
Olszowski, Bogdan
Płaskie drgania swobodnie niepodpartych pierścieni kołowych. Część II. Formy drgań własnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1990
ISSN: 0035-9408

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/