European Journal of Mineralogy : EJM


Wydawca Schweizerbart Science Publishers
ISSN 0935-1221
e-ISSN 1617-4011
Skrót Eur. J. Mineral.
Impact Factor dla czasopisma 1.25 (od 2012)
1.506 (od 2013)
1.483 (od 2014)
1.464 (od 2015)
1.362 (od 2016)
1.19 (od 2017)
1.663 (od 2018)
1.665 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2013)
25 (od 2015)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1906 Earth and Planetary Sciences: Geochemistry and Petrology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bartkowska, Joanna A.; Cisowski, Jan et al.
Magnetization and magnetic susceptibility of jadeite
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Journal of Mineralogy : EJM
Data wydania: 2004
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/